banner 01

Noord Brabant

Default Image
20 augustus, 2018

Uitnodiging voor een PLV op 10 november 2018

in nieuws by rinus
Uitnodiging voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op zaterdag 10 november 2018. Locatie: ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE te Breda Ontvangst: 10.00 uur Aanvang vergadering: 10.30 uur Sluiting: 12.30 uur Lees meer
03 juli, 2018

CAB-Rapport baart 50PLUS zorgen

in nieuws by rinus
CAB*-Rapport baart 50PLUS zorgen; ons streven is een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting. De rekening van de waterschapsbelasting dreigt te veel doorgeschoven te worden naar de burgers. De 50PLUS-vertegenwoordigers in de waterschappen zijn hier zeer alert op en staan voor een eerlijke verdeling waarbij de vervuiler betaalt. Lees meer
30 juni, 2018

Buitengewone Provinciale Ledenvergadering op 30 juni 2018

in nieuws by rinus
Buitengewone Provinciale Ledenvergadering, het resultaat. Vandaag, 30 juni 2018, zijn tijdens een buitengewone provinciale ledenvergadering van 50PLUS Noord-Brabant de lijsttrekkers gekozen voor de aanstaande verkiezingen van de provinciale staten en de 3 waterschappen die in Noord-Brabant actief zijn. Ondanks het mooie weer waren toch een vijftigtal gemotiveerde 50PLUSsers naar Tilburg getogen om met elkaar hierover te besluiten. Lees meer
juni 15, 2018 111

Uitnodiging PLV 50PLUS Noord-Brabant

Noord-Brabant: 15 juni 2018 Geachte leden, U wordt van harte uitgenodigd voor een buitengewone Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op zaterdag 30 juni 2018.Locatie: Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, 5043 RX te Tilburg. Vlakbij De Heyhoef bevindt zich een treinstation Tilburg Reeshof (10 minuten lopen), een bus stopt voor de deur en er is voldoende parkeermogelijkheid. Ontvangst: 10.00 uur Aanvang vergadering: 10.30 uur Sluiting: 12.30 uur
mei 27, 2018 103

Bijdrage in PS over jaarrekening 2017

De bijdrage van 50PLUS aan de discussie over de jaarrekening 2017 in de Provinciale Staten Voorzitter, Aan de orde is de jaarrekening 2017. Twee dikke boekwerken en ik mag er 4 minuten oftewel 1 A-viertje iets van vinden. Laat ik dat dan maar snel doen, voorzitter.
mei 15, 2018 205

Lijsttrekker PS en WS gezocht

Gezocht: lijsttrekkers voor PS en WS verkiezingen in 2019. De Gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en we mogen zeggen dat wij uitstekend gescoord hebben in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Maar in 2019 komen de volgende verkiezingen er inmiddels alweer aan, te weten voor de Waterschappen (WS2019) en de Provinciale Staten (PS2019). En later ook nog de Europese verkiezingen maar daar komt het hoofdbestuur nog apart op terug.
mei 13, 2018 110

Hoe vergaat het 50PLUS in de Brabantse gemeenten?

Hoe vergaat het 50PLUS in de Brabantse gemeenten? Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Noord-Brabant deed 50PLUS in 5 gemeenten aan deze verkiezingen mee. En zoals bekend met veel succes. In de 5 gemeenten kwam 50PLUS met maar liefst 10 zetels in de verschillende gemeenteraden. Nu de stofwolken van de verkiezingen zijn opgetrokken is het goed om eens te kijken hoe het nu in deze gemeenten gaat.
mei 05, 2018 170

Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant

Uitnodiging voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op 30 juni 2018. Precieze starttijd (in de ochtend) en locatie volgen nog.
apr 23, 2018 136

Behandling van de Perspectiefnota 2018

In de Provinciale Staten vond op 20 april de behandeling plaats van de Perspectiefnota 2018. Deze dient als bouwsteen voor het maken van de begroting voor 2019. Hier volgt een deel uit ons betoog.
apr 17, 2018 153

Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS

Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS bij WATERNET in Amsterdam. 50PLUS fracties Gelderse Waterschappen prominent aanwezig. Vrijdag 13 april j.l. waren de Waterschapsbestuurders van 50PLUS in de Waterschappen in Nederland bijeen in haar halfjaarlijkse Waterschapsconferentie.
mrt 23, 2018 197

Uitslag GR2018 voor Noord-Brabant

10 zetels voor 50PLUS in Noord-Brabant. 50PLUS heeft in de verschillende gemeenten in Noord-Brabant waar werd meegedaan aan de verkiezingen in totaal maar liefst 10 zetels behaald. In Helmond werden zelfs 3 zetels behaald. De uitslag voor alle steden in Noord-Brabant waar werd meegedaan is:
jan 30, 2018 280

Martin van Rooijen komt naar Helmond

Op vrijdag 16 februari komt Martin van Rooijen naar Helmond. In de Cacaofabriek zal hij praten over de volgende onderwerpen: AOW-leeftijd; De toekomst van ons pensioenstelsel; Het initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS voor een bodem van 2% in de rekenrente voor pensioenfondsen; Fiscale regelgeving van de eigen woning (aflosboete); De ouderenwerkloosheid. De avond begint om 19:00 uur en duurt tot uiterlijk 21:30 uur.
jan 28, 2018 276

25% stijging van belasting Waterschappen ONACCEPTABEL

50PLUS vindt 25% stijging van belasting Waterschappen voor inwoners (Ingezetenen) ONACCEPTABEL. Een speciale 'commissie aanpassing belastingstelsel waterschappen'(CAB) heeft haar nieuwe plan gepresenteerd. De resultaten zijn schrikbarend en zwaar negatief (25% meer betalen) voor de inwoners. 50PLUS heeft direct laten weten hier absoluut niet mee in te zullen stemmen.