banner 01

Noord Brabant

Hoe vergaat het 50PLUS in de Brabantse gemeenten?

 Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Noord-Brabant deed 50PLUS in 5 gemeenten aan deze verkiezingen mee. En zoals bekend met veel succes. In de 5 gemeenten kwam 50PLUS met maar liefst 10 zetels in de verschillende gemeenteraden. Nu de stofwolken van de verkiezingen zijn opgetrokken is het goed om eens te kijken hoe het nu in deze gemeenten gaat.

In Breda werd 50PLUS met 5,8% van de stemmen de grootste winnaar. De nieuwe fractie van 50PLUS met twee raadsleden en twee burgerraadsleden staat nu voor de uitdaging de verwachtingen van de kiezers ook waar te maken. Om in een gemeenteraad met 39 leden aandacht te krijgen voor de wensen van 50PLUS zal echter met anderen moeten worden samengewerkt.
Momenteel onderhandelen VVD, D66 en PvdA over coalitievorming en bestuursakkoord. Die coalitie beschikt over slechts 21 zetels, een krappe meerderheid, en zoekt daarom steun bij andere fracties. Aan 50PLUS is naar de bereidheid gevraagd om de coalitie positief tegemoet te treden en zo voor een groter draagvlak te zorgen. In het overleg zijn door 50PLUS strikte voorwaarden met betrekking tot het ouderenbeleid gesteld. Op dit moment is af te wachten of daaraan tegemoet wordt gekomen.
De verwachting is, dat het bestuursakkoord in de eerste week van juni zal kunnen worden gepresenteerd. Dan bepaalt 50PLUS definitief haar positie ten opzichte van de coalitie.

Ook in Eindhoven komt 50PLUS met twee zetels in de raad. Tegelijkertijd met de nieuwe coalitievorming gaat in Eindhoven het raadswerk gewoon door, dus het zittende college met de nieuwe raad. De 50PLUS raadsleden konden in Eindhoven dus meteen aan de bak, en hebben al meerdere raadsvergaderingen achter de rug. Door alert optreden wist de fractie al een eerste succesje te boeken in de vorm van een aangenomen motie op het terrein van minimum-loon betalingen aan mensen met een handicap. Overigens is 50PLUS in Eindhoven niet betrokken bij de vorming van een nieuw college, en rest hen voor vermoedelijk de komende 3 jaar de oppositierol. Ja, maar 3 jaar omdat er een gemeentelijke herindeling met de gemeente Nuenen op de rol staat.

In Helmond behaalde 50PLUS maar liefst 7,5% van de stemmen, en is daarmee na Groen Links de grote winnaar van de verkiezingen. De fractie telt 3 raadsleden en behoort daarmee in één klap tot de middelgrote partijen in Helmond. De fractie ging daarom met veel zelfvertrouwen de informatieonderhandelingen voor een nieuwe coalitie in. Om na een week van bemoedigend overleg te horen dat Groen Links niet kiest voor 50PLUS maar voor een “lokale” partij die in de verkiezingen een verlies van ca 30% te verwerken kreeg. De nieuwe beoogde coalitie bestaat naast Groen Links sowieso alleen maar uit partijen die soms flink verloren hebben.
In tegenstelling tot veel andere gemeenten ligt in Helmond gedurende de coalitie-onderhandelingen het raadswerk stil. Er zijn geen raads- of commissievergaderingen. De verwachting is dat het nieuwe college zich op 29 mei zal presenteren, wat dan tevens de eerste raadsvergadering zal zijn in de nieuwe samenstelling.

In 's-Hertogenbosch zit 50PLUS nu met één lid in de gemeenteraad. Ook in deze gemeente is de coalitievorming nog in volle gang. Hierbij zijn de partijen VVD, CDA, D66 Groen Links en Rosmalen Belang betrokken, en 50PLUS speelt hierbij dus geen rol. Het is de bedoeling dat bij de raadsvergadering van 5 juni het nieuwe college gepresenteerd zal worden. Ook voor 50PLUS in Den Bosch resteert voor de komende 4 jaar dus de oppositierol. De fractie is nu bezig vorm te geven aan haar bezigheden en alle benodigde zaken op orde te stellen. Als de tijd daar is zal ook in Den Bosch het 50PLUS geluid in de raad te horen zijn.

In Tilburg is 50PLUS nu ook met 2 zetels in de raad vertegenwoordig. Nadat de poging van de grootste partij (de lijst Smolders) om tot een coalitie te komen was mislukt, werd door de raad besloten dat er een raadsbreed akkoord moest komen. D66 nam hierin het voortouw, en na aanvankelijke gesprekken met de 50PLUS fractie werd besloten een coalitie te vormen met D66, Groen Links, VVD en CDA, en dus zonder 50PLUS. Maar de 50PLUS fractie in Tilburg laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Er zijn al diverse activiteiten te melden, zoals een motie over de verzilverlening, werk aan bestemmingsplannen, en zaken zoals de dementie-vriendelijke stad en het project “Automaatje”. Ook is het verzoek van 50PLUS om in het nieuwe stadskantoor een openbare toilet te maken door de wethouder overgenomen. 50PLUS is dus goed bezig in Tilburg.