banner 01

Noord Brabant

 

CAB*-Rapport baart 50PLUS zorgen;
ons streven is een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting.

De rekening van de waterschapsbelasting dreigt te veel doorgeschoven te worden naar de burgers. De 50PLUS-vertegenwoordigers in de waterschappen zijn hier zeer alert op en staan voor een eerlijke verdeling waarbij de vervuiler betaalt.

Een afvaardiging (zie foto) van waterschapvertegenwoordigers van 50PLUS meldde zich afgelopen week in de Tweede Kamer in Den Haag. Ze voerden overleg met Kamerleden van 50PLUS en hun beleidsmedewerkers. De leden van de waterschappen plaatsten een belangrijk punt op de agenda: ze maken zich zorgen over de dreigende stijging van de waterschapsbelasting voor de burgers.

Vervuiler betaalt

Er wordt op dit moment gewerkt aan een andere toedeling van de waterschapsbelasting. Dat moet, omdat Nederland van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de opdracht heeft gekregen de belasting eenvoudig en transparant toe te delen vanuit het perspectief ‘de vervuiler betaalt’. Maar de alerte mensen van 50PLUS in de diverse waterschappen zien dat de rekening te veel doorgeschoven wordt naar de burgers. “Dat pikken we niet”, zeiden ze en ze vroegen Kamerlid Corrie van Brenk om nu al een signaal af te geven aan de minister.

Kritisch volgen

Corrie van Brenk beloofde dat; nog diezelfde dag hield het Kamerlid minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat voor dat door de verhoging van de btw de belastingdruk op drinkwater dreigt op te lopen tot 30 procent. Daarnaast komt nog het CAB-plan vervolgde zij en vroeg of de doelstellingen, transparant en eenvoudig wel gehaald zijn? Ook stelde zij grote vraagtekens bij de lastenverdeling: “Zijn de lasten wel eerlijk verdeeld en komen ze niet onevenredig zwaar bij de burgers te liggen?”, vroeg Corrie aan de bewindsvrouw. “Misschien zijn wij te voorbarig, maar 50PLUS wil nu al het signaal afgeven dat zij dit dossier kritisch zal volgen!”

*CAB: Comissie Aanpassing Belastingstelsel