banner 01

Noord Brabant

Uitnodiging voor een
Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant
te houden op zaterdag 10 november 2018.

Locatie: ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE te Breda

Ontvangst: 10.00 uur

Aanvang vergadering: 10.30 uur

Sluiting: 12.30 uur

 Concept agenda

1) Opening

2) Vaststelling definitieve agenda

3) Mededelingen/ingekomen stukken

4) Benoeming telcommissie met als voorzitter

5) Vaststelling concept verslag Provinciale Algemene Leden Vergadering 50PLUS Noord-Brabant van 7 oktober 2017
(wordt nagestuurd).

6) Vaststelling conceptverslag Buitengewone Provinciale Leden Vergadering 50PLUS Noord-Brabant van 30 juni 2018
(wordt nagestuurd).

7) Terugblik 2017/2018

8) Beleidsplan 2018/2019

9) Financiën 2015-2016-2017
(wordt nagestuurd).

10) Begroting 2019

11) Voordracht kandidatenlijst t.b.v. de Provinciale Staten Noord-Brabant in 2019.
       a) Bevindingen Selectiecommissie
      b) Kandidaten stellen zich voor. Lijsttrekker reeds gekozen
      c) Uitslag stemming en benoeming
      d) Vaststellen concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten Noord-Brabant

12) Voordracht kandidatenlijst t.b.v. de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta in 2019.
      a) Bevindingen Selectiecommissie
      b) Kandidaten stellen zich voor per Waterschap. Lijsttrekkers reeds gekozen.
           Waterschap AA en Maas
           Waterschap De Dommel
           Waterschap Brabantse Delta 
     c) Uitslag stemmingen en benoemingen
     d) Vaststellen concept verkiezingsprogramma Waterschappen Noord-Brabant

13) Voordracht nieuwe voorzitter van het bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      a) Bevindingen selectie commissie
      b) Kandidaten stellen zich voor
      c) Uitslag stemming
       d) Aftreden Jan Frans Brouwers voorzitter van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant.
      e) Benoeming nieuwe voorzitter van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant

14) Voordracht algemeen lid van het bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      a) Bevindingen selectie commissie
      b) Kandidaten stellen zich voor
      c) Uitslag stemming
      d) Aftreden Jolanda van Hulst algemeen lid van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      e) Benoeming nieuw algemeen lid van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant

15) Nieuws vanuit de Provinciale Staten en de 3 Waterschappen

16) Rondvraag

17) Foto leden PS en WS; en foto nieuwe voorzitter en algemeen lid

18) Sluiting

Wij hopen dat velen van u de vergadering zullen bijwonen.
Aanmelden kunt u bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stemgerechtigd zijn die leden die hun contributie over 2018 2 weken voor aanvang van deze vergadering hebben voldaan.
Vergeet u niet dat u nog kunt solliciteren tot 1 september 2018 voor de kandidatenlijst van de Provinciale Staten en de Waterschappen, en functies van Voorzitter en Algemeen Bestuurslid van het 50PLUS Bestuur Noord-Brabant.

 Bijlagen bij eerdere kennisgeving:
Taken-en-profielen-afdelingsbestuursleden-50PLUS
Profielschets--Algemeen-lid-Provinciale-Staten-Noord-Brabant
Profielschets--Lid-Waterschappen-Noord-Brabant