banner 01

Noord Brabant

De 50PLUS fractie van Waterschap De Dommel vraagt om actie betreffende de legionella besmettingen.

De afgelopen periode zijn we opgeschrikt door berichten over de legionella besmettingen bij diverse bedrijven.
50PLUS wil een proactieve houding van het Waterschap zien. Bij monde van de fractievoorzitter van 50PLUS, Chris Spooren, is gevraagd om een inventarisatie van alle zuiveringsinstallaties die potentieel dit gevaar in zich hebben.

 FotoChrisIn de vergadering van het Algemeen Bestuursvergadering van 3 oktober 2019 heeft de fractie van 50PLUS bij monde van fractievoorzitter Chris Spooren vragen gesteld over deze legionella besmettingen. Hij heeft het Dagelijks Bestuur gevraagd om een inventarisatie van alle zuiveringsinstallaties die dit gevaar in zich zouden kunnen hebben. Ook heeft hij gevraagd om daar tevens onderzoek te doen naar de aanwezigheid van de legionellabacterie.
50PLUS heeft aanvullend gevraagd om deze vraag met de andere Waterschappen te bespreken.

50PLUS wil alle risico’s op nieuwe ziekte gevallen voorkomen met mogelijke ernstigere gevolgen.

Het dagelijks bestuur heeft aangegeven dat zij contact zal opnemen met de eerste verantwoordelijke, de GGD, met de vraag om alle bedrijfszuiveringen te inspecteren.
Het punt heeft alle aandacht van Waterschap De Dommel en zal ook via de Unie van Waterschappen worden besproken zodat dit probleem breed kan worden aangepakt.

50PLUS blijft de vinger aan de pols houden, het gaat hier om de gezondheid van mensen en daar moet serieus aandacht voor zijn.

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Fractie 50PLUS
Waterschap De Dommel