banner 01

Noord Brabant

Uitreiking en reactie Manifest KBO

50PLUS Noord-Brabant was met de lijsttrekker Jan Frans Brouwers en nr. 2 Rinus van Weert aanwezig tijdens de presentatie van het manifest "Samen Doen - Samen Oplossen" van KBO-Brabant en een 10-tal andere organisaties. 

Foto: Roy Lazet

 

 

Jan Frans Brouwers ontvangt het manifest uit handen
van de voorzitter KBO: Leo Bisschops (foto: Roy Lazet)

 

50PLUS Noord-Brabant heeft hierop als volgt gereageerd (een samenvatting van deze reactie verschijnt ook in het maandblad "Ons" van KBO-Brabant).

Reactie van 50PLUS-Brabant op het manifest  “Samen Doen – Samen Oplossen”

50PLUS vindt het onbestaanbaar dat in een provincie waarin ongeveer 1 miljoen mensen van 50 jaar en ouder wonen, het woord ouderen niet één keer in het huidige coalitieprogramma voorkomt. Snapt u dat? Nou, wij niet! Dit terwijl onze samenleving in rap tempo vergrijst met als logisch gevolg dat er allerlei belangrijke maatregelen genomen zouden moeten worden om dit goed te laten verlopen. Helaas is daar geen oog voor en de ouder wordende Brabander is daarvan de dupe!

Dat moet echt snel anders!

Aandacht voor ouderen MOET daarom met spoed opgenomen te worden in het beleid van het provinciaal bestuur. 50PLUS eist dat er een speciale gedeputeerde komt voor ouderenbeleid.

Al het beleid van de Provincie moet voortaan “ouderenproof” worden, en zal regelmatig moeten worden getoetst aan de wensen van de oudere Brabander.

Ja, wij worden met z’n allen steeds ouder. Dat kan bijvoorbeeld met zich mee brengen dat je moet verhuizen. Het trappen lopen wordt immers steeds moeilijker of de tuin kan niet meer onderhouden worden. Maar ja, dit is wel lastig want wie wil verhuizen, wordt geconfronteerd met falend beleid. Er zijn bijvoorbeeld niet voldoende levensbestendige woningen beschikbaar. Laat staan woningen met zorgfaciliteiten.

50PLUS wil snel ingrijpen om deze situatie te verbeteren

Ouderen weten niet alleen precies wat ze willen maar vooral ook wat ze absoluut NIET willen. Laat hen daarom meedenken over de toekomst van onze Provincie. Kennis en ervaring is meer dan voldoende aanwezig. Daarom willen wij meer inbreng van bewoners, meer burgerparticipatie met zelfs een referendum. De afstand tussen bestuur en burger moet veel kleiner!

Het welzijn van de Brabanders is bij de kandidaten van 50PLUS in goede handen. Zo willen wij dat dorpen vitaal en leefbaar blijven. Een supermarkt, brievenbus of betaalautomaat ontbreekt steeds vaker in het straatbeeld van de kleine kernen. Dat zijn volgens ons toch wel minimale voorzieningen om een dorp levend en leefbaar te houden. Daar vechten wij dus voor. Ook een goede busverbinding is essentieel. Zelfs als deze niet helemaal rendabel te krijgen is. Het plan van 50PLUS om de AOW-ers gratis te laten reizen met het OV helpt wel om de bezettingsgraad van het busvervoer op peil te houden. En natuurlijk is het een MUST dat ziekenhuizen snel en goed bereikbaar zijn.

50PLUS kan dit niet in haar eentje realiseren. Wij gaan daarom samenwerken met iedereen die onze ideeën omarmt. Grote uitdagingen liggen in het verschiet. Maar 50PLUS gaat uitdagingen niet uit de weg – wij pakken ze aan en komen met concrete oplossingen. Dat doen we in samenspraak met het maatschappelijke middenveld. In nauwe samenwerking met betrokkenen zoeken we naar de juiste oplossing voor een probleem en bepalen we de weg waarlangs deze oplossingen gerealiseerd wordt. Het provinciale bestuur zal haar rol in het sociale domein weer moeten leren op te eisen en in te vullen. Wij helpen daar graag bij. Het is in onze ogen onbestaanbaar dat het college van Gedeputeerde Staten wegkijkt bij de nijpende zaken die spelen bij zaken als economie, wonen, zorg en welzijn.

Alle informatie van de partij over de aanstaande verkiezingen zoals kandidatenlijst en uitgebreid programma staat op onze website:
https://www.50plusbrabant.nl/verkiezingen-2019

Samen doen en samen oplossen brengt ons samen verder!

Jan Frans Brouwers,
lijsttrekker 50PLUS verkiezingen Provinciale Staten van Noord-Brabant.

 Foto: Roy Lazet
Alle aanwezigen van de politieke partijen gezamenlijk op de foto  (foto: Roy Lazet)