banner 01

Noord Brabant

Tijdens de PLV van 22 juni 2019 hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur voor de 50PLUS afdeling van Noord-Brabant gekozen. Dit was nodig omdat Chris Spooren als voorzitter a.i. en Rinus van Weert zoals bekend een politieke functie hebben aanvaard en om die reden geen deel meer kunnen uitmaken van het provinciaal bestuur. Daarnaast was het bestuur met slechts 4 personen al sterk onderbezet.

Aan de kandidaatstelling is een zorgvulig selectieproces voorafgegaan. Alle sollicitanten hebben een gesprek gehad met de selectiecommissie bestaande uit de leden Jan Frans Brouwers (ex-voorzitter) en Rinus van Weert (zittend bestuurslid). Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de commissie een eerste lijst met één kandidaat-voorzitter en een tweede lijst met 5 kandidaat-leden samengesteld en aan de PLV aangeboden.

Hierna werd aan de kandidaten de gelegenheid gegeven om zich kort aan de aanwezige leden voor te stellen waarna de leden in verschillende stemrondes hun voorkeuren konden doen gelden. Tijdens de vorige ledenvergadering werd Ton Noorhoff (Breda) al gekozen, maar kon toen nog niet benoemd worden. Dit is tijdens deze PLV hersteld. Als voorzitter is nu gekozen Roelof Jan Mulder (Engelen). Verder zijn als leden gekozen: Humphrey Martherus (Tilburg), Dick Spijker (Roosendaal) en Edmond van Ooijen (Liessel). Hierna zijn alle gekozen leden ook benoemd in het bestuur. Hiermee bestaat het bestuur weer uit het maximum aantal van 7 personen.

Hieronder vindt u een foto met het voltallige nieuwe bestuur, met van links naar rechts:
Edmond van Ooijen, Ton Noorhoff, Dick Schouw (secretaris), Roelof Jan Mulder (voorzitter), Hans Krosse (penningmeester), Humphrey Martherus en Dick Spijker.

Bestuur 2019 Noord Brabant w360